Södermanland

Södermanland

Om föreningen

Norden distriktet har en samordnande roll gentemot avdelningarna i länet. Verksamheten omfattar program, samråd inför medlemsträffar, föredragsturnéer, studiecirklar samt reseverksamhet, funktionärskurser och kontaktskapande aktiviteter med nordisk prägel.

Ett strålande  exempel på några av dessa roller är våra gemensamma vårutflykter till gamla eller nyskapade kulturplatser i Sörmland. Här kan du läsa mer om styrelsen.

Föreningen Norden är en politiskt och religiöst obunden organisation, öppen för alla som vill engagera sig och jobba med nordiska frågor och nordiskt samarbete. Genom våra distrikt och lokalavdelningar anordnas bland annat vänortsutbyten, resor, studiecirklar, utvecklingsprojekt, arrangemang, möten och föreläsningar.

Vi är en medlemsorganisation med ungefär 13 000 medlemmar i över 120 lokalavdelningar. Medlemskapet kostar bara 175 kronor det första året. Sedan bestäms medlemsavgiften efter vilken lokalavdelning du tillhör. Här kan du läsa mer om medlemskapet.