Södermanland

Södermanland

Styrelsen

Ordförande

Christina Ericsson
Tel: 0155 – 26 87 72, 0707-69 56 76
E-post: christina.ericsson@allt2.se

Kassör, skolansvarig, hemsidesansvarig
Birgitta Wennerberg
Tel: 0152 – 321 56, 0705-71 71 33
E-post: birgitta.sanda@bredband.net

Nyköping

Ordförande 
Christina Ericsson
Tel: 0155 268772, 070 7695676
E-post: christina.ericsson@allt2.se

Vice Ordförande
Bo Höglander
Telefon: 0155 296807, 0736 602 990
E-post: hoglander.bo@telia.com

Kassör
Ebbe Andersson
Telefon: 0155 91750, 070 680 33 35
E-post: goglunda@telia.com

Strängnäs

Ordförande
Birgitta Wennerberg
Tel: 0152-321 56, 0705-717133
e-post: birgitta.sanda@bredband.net

Vice Ordförande
Göran Ståhl
Tel: 0152-19717, 0709-820648
e-post: go_sta@hotmail.com

Kassör
Christiaan Reichwein
Tel: 0152-123 73, 0736-824250, 0734-048332
e-post: christiaan42@hotmail.com